Google översättning:

Stationen för matavfall har flyttat till mitten av längan. I och med detta hoppas vi att fel sorts sopor skall sluta hamna i denna station, detta då det innebär att matavfallet kategoriseras då som blandavfall och föreningen får betala för bortforslingen av detta. Ren matavfall forslas bort gratis. Om du är osäker vad du kan kasta i matavfallsstationen, gå in under fliken För boende – hushållssopor & grovsopor.


Skrevs 2017-06-13 kl 08:46 av Jyrki Sahamies.