Google översättning:

Hej grannar,

I ett fortsatt arbete att ta hand om våra fastigheter är det nu dags för att spola samtliga stammar. Detta för att förlänga livslängden på stammarna och minska risken för stamstopp.

Föreningen har genom upphandling valt entreprenören GR Avloppsrensning AB att utföra detta arbete. Ni bör idag (2016-03-24) ha fått information tilldelad om när era stammar påverkas av arbetet.

Inget stambyte!

Detta handlar inte om något stambyte! Föreningen behöver inte göra något stambyte, utan endast rensning av stammarna. Detta är en åtgärd som görs med jämna mellanrum (var 3-5 år).

När ska arbetet utföras?

Onsdagen den 6 april Hagalundsgatan 30
Torsdagen den 7 april Hagalundsgatan 32
Fredagen den 8 april Hagalundsgatan 34
Måndagen den 11 april Hagalundsgatan 36
Tisdagen den 12 april Hagalundsgatan 40
Onsdagen den 13 april Hagalundsgatan 42
Torsdagen den 14 april Hagalundsgatan 44
Fredagen den 15 april Hagalundsgatan 46

Arbetet startar från bottenvåning ca 08:00.

Att tänka på:

  1. Kan ni ej vara hemma den aktuella dagen går det bra att lämna nycklar i nyckeltuben på ytterdörren (endast nycklar till lägenheten)
  2. Lösa djur i lägenheten skall meddelas entreprenören då lägenhetsdörren inte kommer att vara helt stängd när arbete sker i respektive lägenhet.
  3. Töm gärna ur innehållet i skåpet under diskbänken och handfat innan entreprenören kommer.
  4. Tillse att samtliga avlopp är åtkomliga för rensning.

Eventuella porslins pelare monterade under handfat demonteras ej av entreprenör. Ta bort eventuella mattor och dylikt som kan vara i vägen vid kök och badrum.

Det som inte går igenom munnen…

…ska inte spolas ned i toaletten, om det inte är toalettpapper. Om man spolar ned något annat så kan det leda till stamstopp.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen


Skrevs 2022-11-17 kl 04:00 av Jyrki Sahamies.