Google översättning:

Under de kommande helgerna är det viktigt att alla ser till att slänga sopor och annat avfall på rätt sätt och på rätt ställe. För att underlätta detta, och undvika att det blir stopp eller problem med nedkasten på avfallsstationen på gården, kommer det att finnas särskilt utplacerade sopcontainrar i undre garaget vid infarten (40-huset) och utfarten (30-huset) för emballage och papper från julklappar och dylikt.


Skrevs 2021-12-22 kl 18:31 av Pirjo Suur-Askola.