Google översättning:

Den 25 april kommer vi att sopa båda våningarna av garaget mellan klockan 9.00-16.00. Under denna tid måste garaget vara tomt för att sopningen skall kunna ske. Om du absolut inte kan flytta din bil, finns det sopborstar utplacerade och du kan sopa din parkeringsplats innan resten av garaget sopas. Har din bil läckt olja, är du skyldig att sanera golvet.


Skrevs 2019-04-17 kl 14:33 av Jyrki Sahamies.