Google översättning:

Styrelsen har beslutat att under en tid pröva att alla nedkast, utom

de två för återvinning av matrester, ska kunna öppnas utan bricka.

Detta för att minska ökande reparationskostnader för

låsmekanismerna. För nedkasten för matrester använder du som

tidigare din bricka för att öppna luckan.


Skrevs 2020-09-13 kl 18:49 av Jyrki Sahamies.