Google översättning:

Om ett sopnedkast är fullt, ber vi er kolla om det finns plats i det andra nedkastet ämnat för soporna du vill slänga/återvinna. Om båda nedkasten är fulla, skall soporna slängas i blandavfallet. I nuläget finns det boenden som vill väl och ställer påsen bredvid nedkastet då de är fulla, i hopp om att dessa tas med vid tömning. Tyvärr sker inte detta, i enlighet med avtalet för sophantering. Så är nedkastet du vill använda fullt, släng det i blandavfallet. Tack för att du bidrar till trevligare boendemiljö.


Skrevs 2018-09-21 kl 15:40 av Jyrki Sahamies.