Google översättning:

Föreningen har fyra skyddsrum som ligger i undre garaget (UK) i port 30, 36, 40 och 46. Just nu pågår besiktning och kontroll av skyddsrummen vilket genomförs av Skyddsrumsspecialisten AB. Mer information kommer så fort besiktningsrapporten är klar.

Här kan du läsa mer om skyddsrum som MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har samlat i form av Frågor och Svar


Skrevs 2022-03-24 kl 11:25 av Pirjo Suur-Askola.