Google översättning:

Vi vill påminna alla boenden om att inte öppna dörrarna i portarna för främmande personer. Skall de besöka någon, får de ringa på porttelefonen och bli insläppta av den de skall besöka. Vi har haft problem att obehöriga släppts in, som sedan skräpar ner och förstör saker i portarna.

Vi vill även passa på och påminna om att inget får placeras ute i korridorerna eller i trapphusen. Detta då dessa fungerar som utrymningsvägar för boende vid nödsituationer, vilket soppåsar etc. som placerats i dessa förhindrar!

 

Tack för att du bidrar till ett säkrare boende!


Skrevs 2018-04-03 kl 20:56 av Jyrki Sahamies.