Google översättning:

Ungefär vart 10:e år ska radon-mätning rutinmässigt göras i ett antal lägenheter i bostadshus, enligt myndigheternas föreskrifter. Nu är det dags för oss! Föreningen har kontrakterat det specialiserade företaget Hemkomfort Svenska Hem & Miljö AB för denna uppgift, som kommer att inledas mot slutet av oktober månad. Hemkomfort kommer att informera om hur arbetet går till via anslagstavlorna och med meddelanden direkt i brevlådorna till berörda lägenheter. När företagets personal behöver komma in i en lägenhet ska de legitimera sig. Mer information kommer längre fram, också på hemsidan.


Skrevs 2021-10-10 kl 08:00 av Jyrki Sahamies.