Google översättning:

En rensning av cykelförråden kommer att ske vecka 24 (8–12 juni). Allt skräp samt alla cyklar som inte är funktionsdugliga kommer forslas bort. Styrelsen ber att alla boende markerar upp sina cyklar med en lapp var lägenhetsnummer och datum står tydligt.


Skrevs 2020-05-25 kl 10:01 av Jyrki Sahamies.