Google översättning:

Från HSB Mark & Trädgård har styrelsen fått ett förslag som tagits fram utifrån medlemmarnas kommentarer och önskemål som framkom under de två vernissagekvällarna tidigare i år.

Utifrån detta förslag kan nu styrelsen ta fram ett underlag för offertförfrågan och upphandling. Arbetet med gården planeras att påbörjas under tidig vår.

Skissen finns i dokumentet nedan. Det är på vissa punkter ytterst detaljerat och är alltså bara ett förslag. Exakt vilka växter, material, leksaker mm som kommer upphandlas beror på kostnadsförslagen vi får in av offererande entreprenörer. Men de olika ytornas placering i skissen har vi inte tankar på att förändra.

Observera att skisserna är gjorda på äldre ritningar så de genomgångar som är inritade vid 36:an och 46:an finns alltså inte längre. Där är nu fastighetskontoret och den nya bostadsrätten (gamla Betek-lokalen).

Ladda ned dokument

Mark och planteringsplan, Brf Blåkulla


Skrevs 2022-11-17 kl 04:12 av Jyrki Sahamies.