Google översättning:

Mätningar har genomförts under några månader och båda våra hus blev godkända med bred marginal!


Skrevs 2022-03-23 kl 21:44 av Pirjo Suur-Askola.