Google översättning:

Årsstämmoprotokollet finns uppladdat på hemsidan. TRYCK HÄR


Skrevs 2022-11-17 kl 04:05 av Jyrki Sahamies.