Google översättning:

Årsstämmoprotokollet finns uppladdat på hemsidan. TRYCK HÄR


Skrevs 2019-12-04 kl 17:47 av Pirjo Suur-Askola.