Google översättning:

Då det inte finns reservdelar till nuvarande porttelefon kommer vi byta ut alla till nya. Den nya modellen har installerats i port 34 och testats en tid. Nu kommer samma system installeras i alla övriga portar. När besökaren ringer på porttelefonen kommer samtalet kopplas till en telefon. Därför ber vi nu alla boende at fylla i lappen som kommer delas ut till alla lägenheter och returneras till Föreningskontoret snarast. På lappen skall namn, lägenhetsnummer (den på ytterdörren) samt telefonnumret porttelefonen skall kopplas till fyllas i.


Skrevs 2019-05-08 kl 17:30 av Jyrki Sahamies.