Google översättning:

Styrelsen vill påminna om att det är förbjudet att slänga fimpar, skräp, mat etc. ut från balkongen och fönster. Detta då detta utgör en stor risk för personer och saker som finns nedanför samt förstör grannsämjan då dina grannar måste plocka upp efter dig.


Skrevs 2018-08-24 kl 08:48 av Jyrki Sahamies.