Google översättning:

Matavfall måste läggas i den särskilda papperspåse som Solna stad tillhandahåller för att få slängas i behållaren för matavfall. Dessa papperspåsar är gratis och hämtas av dig själv i teknikrummet i UK vid port 42.

I de övriga behållarna får endast avfall läggas som är av det slag/material som ska återvinnas i avsedd behållare. Med andra ord ska du se till att du slänger ditt ordentligt sorterade avfall i rätt behållare. Endast plast i behållaren för plast, endast pappers-förpackningar i behållaren för pappersförpackningar, endast metall i behållaren för metall, och så vidare.

I behållarna för plast, metall och glas kan du inte använda/lägga ner papperskassar. Om nämligen fel material hamnar i en behållare för visst annat material, så kasseras hela innehållet och all miljövinst genom sopsortering och återvinning går förlorad.

Om en behållare för visst material är full, ska du inte ställa soporna bredvid på backen. Lägg de istället i behållaren för restavfall.


Skrevs 2019-11-20 kl 14:10 av Jyrki Sahamies.