Google översättning:

Var tredje år måste föreningen genomföra en OVK och det har nu blivit dags igen. Syftet är att bekräfta att ventilationen fungerar som

den ska och identifiera eventuella brister som behöver åtgärdas. För besiktningen har Broxvall energi- och fastighetsteknik AB anlitats.

Arbetet kommer att utföras mellan den 11 och 22 december.

Varje lägenhet kommer inför besiktningen att aviseras med detaljerad information om tillträde och besiktningsdag. Under denna period måste Broxvall ha tillgång till samtliga lägenheter! Så om du vet att du kommer att vara bortrest under besiktningsperioden behöver du lämnar nycklar i tuben innan du åker bort. Det är mycket viktigt att samtliga lägenheter kan kontrolleras då brister i enskilda lägenheter kan få konsekvenser i många lägenheter. – David Sjöqvist, Förvaltare


Skrevs 2017-11-17 kl 11:41 av Jyrki Sahamies.