Google översättning:

För att städningen ska kunna utföras så bra som möjligt och för att minimera risken för skador
på fordon får inga fordon vara parkerade på garageplanet under städningen.
Städningen kommer att utföras enligt detta schema:

Onsdagen den 1/11 kl. 09.00-15.00 övre garageplanet
Torsdagen den 2/11 kl. 09.00-15.00 nedre garageplanet

Obs! Garageplanen städas på olika datum. Endast det plan som städas
behöver vara tomt.

Den dag som städning ska ske får inga fordon vara parkerade på
aktuellt garageplan mellan angivna klockslag. Du kan ställa tillbaka din
bil efter kl. 15.00.
Burarna sopas ej men om du hyr en sådan går det bra att sopa ut grus och
sand till gången utanför så sopas det bort.


Skrevs 2017-10-23 kl 20:54 av Jyrki Sahamies.