Google översättning:

Felanmälan gällande alla hissar (såväl befintliga som de nya som installeras under 2024) ska från och med januari 2024 göras till företaget OTIS telefonnummer: 0200-212111.


Skrevs 2024-01-12 kl 05:04 av Pirjo Suur-Askola.