Google översättning:

Hej grannar,

Tack för ert deltagande i årsstämman!

Här kommer veckans hissblad. Den kan laddas ned under För boende > Aktuellt hissblad eller genom att trycka på den gröna knappen. Den kan också läsas nedan.

Ladda ned Hissblad v44 (PDF)

Nya styrelsen

På årsstämman valdes en delvis ny styrelse. Snart kommer styrelsen att ha sitt första möte och fördela arbetsuppgifterna. Därefter kommer den nya styrelselistan att anslås i portarna.

Renovering av lägenheter

I flera fall har lägenhetsinnehavare satt igång renovering av kök och badrum utan att först begära lov av styrelsen. Styrelsen kan inte bevilja tillstånd i efterhand. Om misstag gjorts kan försäkringar vid skada vara ogiltiga och leda till mycket stora kostnader för den ansvarige.

Det går inte heller att redovisa sådana arbeten vid försäljning av lägenheten. Köpare av lägenhet övertar ansvaret för felaktiga installationer. Lägenheten blir alltså svårare att sälja.

Byggföretag som gör arbeten skall lämna kvalitetsdeklaration både till lägenhetsinnehavaren och föreningen.

Asbest

I vissa fall har renoveringar gjorts utan asbestprover. Det kan leda till att asbestdamm sprids i lägenhet, ventilationssystem och i gemensamma utrymmen där byggavfallet transporteras. Om asbest kan konstateras på dessa ställen kan lägenhetsinnehavaren tvingas betala en mycket dyrbar sanering.

Billig hantverkare är inte alltid billigast. Fråga föreningen först!

//Styrelsen


Skrevs 2022-11-17 kl 04:07 av Jyrki Sahamies.