Google översättning:

Hej,

Nu är veckans andra hissblad ute i hissarna.

Beslut fattade på extrastämman den 21 april 2015

  1. Inglasning av balkonger: Alla som idag har inglasade balkonger kommer att få återmonterade eller nya ramfria inglasningar utan kostnad. Arbetet kommer att ske stegvist, i takt med balkongrenoveringen.
    Vill du ta din gamla ramförsedda inglasning till landet eller använda den till något annat? Ta hand om den innan balkongrenoveringen startar hos dig! I annat fall kommer den att skrotas.
    Har du ingen inglasning idag men önskar att få den till ett bättre pris? En enkät med intresseförfrågan kommer att skickas ut inom kort.
  2. Avfallshantering: En ny avfallsstation kommer att byggas på avsedd plats med planerad start under hösten 2015.
  3. TV-utbudet: TV-utbudet blir enligt alternativ 2 i det tidigare utsända förslaget, dvs. 99: -/mån som föreningen kommer att stå för.

//Styrelsen

Ladda ned Hissblad v17 nr 2


Skrevs 2022-11-17 kl 04:14 av Jyrki Sahamies.