Google översättning:

Alla som har parkeringsplats sen tidigare i föreningens garage har nyligen direkt i brevlådan erhållit dels uppsägning av det nuvarande hyresavtalet, dels det nya hyresavtalet. Det är viktigt att du som har garageplats och vill behålla denna i tid undertecknar och skickar in det nya hyresavtalet, som styrelsen har fattat beslut om. Det nya avtalet har samma hyresnivå som för närvarande (se dock nedan).Skälen till styrelsens beslut att ta fram nya avtal är flera. Till dessa hör:

  1. Vikten av att ha samma avtalsformulär för alla, inklusive de med el-laddningsplats.
  2. Samma uppsägnings- och förlängningsregler för alla platser (3 månader).
  3. Vikten av att ha uppdaterade skrivningar med hänsyn till gällande regler om personuppgifter.b
  4. Tydlighet vilka regler som gäller för att få ha en parkeringsplats, bland annat att endast bil i kördugligt skick får ställas på platsen, bilen ska vara tät och ej läcka olja/drivmedel, vid garagestädning (2 gånger per år) ska bilen flyttas ut från garaget under städ tiden, en garageplats får ej hyras ut i andra hand och om man inte följer avtalad överenskommelse så har föreningen rätt att säga upp hyresgäst för avflytt.

De nya avtalen innebär också att föreningen har rätt att höja hyran varje år för garageplatserna (med max 10 %) utan att behöva säga upp pågående kontrakt. Detta innebär INTE att hyran kommer att höjas varje år med 10 %, men det ger styrelsen möjlighet att när/om så behövs besluta om en eventuell höjning utan omfattande och dyr extra administration.


Skrevs 2020-11-03 kl 16:40 av Jyrki Sahamies.