Google översättning:

Nu har den nya porttelefonen installerats i port 34. När besökare ringer på, kommer samtalet att kopplas till en telefon, med vilken den boende kan öppna dörren. Vi kommer dela ut lappar till alla boende i port 34, på lappen skall namn, lägenhetsnummer och telefonnummer fyllas i och returneras till kontoret. Detta så att porttelefonen kan kopplas av boende till önskat nummer.


Skrevs 2019-02-11 kl 08:30 av Jyrki Sahamies.