Google översättning:

Den årliga föreningsstämman ska i enlighet med stadgarna hållas senast den 30 oktober.

Styrelsen kommer längre fram att informera mer och formellt kalla till föreningsstämman, senast två veckor före densamma. Vanligtvis hålls stämman

mot slutet av oktober månad.

 

I enlighet med stadgarna ska eventuella motioner vara inlämnade senast den sista augusti, vilket i år betyder fredagen den 31 augusti. Motion kan

lämnas till styrelsen i pappersform på föreningens kontor eller digitalt per e-post till adressen: sekreterare@blakulla.net. Det ska på varje

motion tydligt framgå motionsställarens namn och lägenhetsnummer.

 

Text av Michael Frühling, publicerat av Jyrki Sahamies


Skrevs 2018-08-10 kl 07:32 av Jyrki Sahamies.