Google översättning:

Den årliga föreningsstämman ska i enlighet med stadgarna hållas senast den 30 oktober 2020. Styrelsen kommer längre fram att informera om och kalla till föreningsstämman, senast två veckor före densamma.

I enlighet med stadgarna ska eventuella motioner från medlem i föreningen vara inlämnade senast den sista augusti, vilket i år innebär måndagen den 31 augusti 2020.

Motion bör i första hand insändas digitalt per e-post till adressen:

kontoret@blakulla.net

Motion kan också lämnas till styrelsen i pappersform i slutet kuvert i postboxen vid föreningens nya kontor/expedition, Hagalundsgatan 30 ÖK.

Det ska på varje motion tydligt framgå motionsställarens namn och lägenhetsnummer samt datum för motionen.


Skrevs 2020-07-13 kl 19:39 av Jyrki Sahamies.