Google översättning:

Den årliga föreningsstämman ska i enlighet med stadgarna hållas senast den 30 oktober 2019. Styrelsen kommer längre fram att informera om och kalla till föreningsstämman, senast två veckor före densamma. Föreningsstämman brukar hållas mot slutet av oktober månad.

I enlighet med stadgarna ska eventuella motioner vara inlämnade senast den sista augusti, vilket i år innebär lördagen den 31 augusti 2019.

Motion bör helst insändas digitalt per e-post till adressen:

sekreterare@blakulla.net

Motion kan också lämnas till styrelsen i pappersform i brevlådan på föreningens kontor, Hagalundsgatan 36 bv.

Det ska på varje motion tydligt framgå motionsställarens namn och lägenhetsnummer samt datum för motionen.

Styrelsen, 1 augusti 2019


Skrevs 2019-08-01 kl 17:25 av Jyrki Sahamies.