Google översättning:

Brf Blåkullas ordinarie årliga föreningsstämma brukar hållas i slutet av oktober månad varje år. Så blir det också i år: Styrelsen har nyligen beslutat att föreningsstämman kommer att äga rum torsdagen den 28 oktober 2021. Formell kallelse och alla handlingar till årsstämman kommer som vanligt längre fram i höst. Styrelsen vill påminna om att sista datum för att ge in motioner till årsstämman i enlighet med stadgarna är tisdagen den 31 augusti 2021, vilket tidigare har meddelats på hemsidan och anslagstavlor. På hemsidan och de särskilda anslagen står vad som gäller för inlämnande av motioner. I första hand ska det ske i digital form.


Skrevs 2021-08-23 kl 20:48 av Jyrki Sahamies.