Google översättning:

Den årliga föreningsstämman ska i enlighet med stadgarna hållas senast den 30 oktober 2021. Styrelsen kommer längre fram att informera om och kalla till föreningsstämman, senast två veckor före densamma.

I enlighet med stadgarna ska motioner till föreningsstämman från medlem i föreningen vara inlämnade senast den sista augusti, vilket i år innebär tisdagen den 31 augusti 2021.

Motion ska i första hand insändas digitalt per e-post till adressen:

kontoret@blakulla.net

Det ska på varje motion tydligt framgå motionsställarens för- och efternamn, lägenhetsnummer samt datum för motionen.

Motion kan i andra hand lämnas till styrelsen i pappersform i slutet kuvert med påskriften ”Motion till årsstämman 2021”. Kuvertet läggs i postboxen utanför föreningens nya kontor/expedition, Hagalundsgatan 30 ÖK. På varje motion i pappersform ska också tydligt anges motionsställarens för- och efternamn, lägenhetsnummer samt datum.


Skrevs 2021-08-01 kl 19:32 av Jyrki Sahamies.