Google översättning:

Alla motioner från medlemmar till föreningsstämman ska vara inlämnade senast torsdagen den 31 augusti 2023.

Glöm inte att skriva för- och efternamn, lägenhetsnummer samt datum för motionen!

För mer information klicka här.


Skrevs 2023-08-14 kl 16:11 av Pirjo Suur-Askola.