Google översättning:

Motioner från medlemmar ska vara inlämnade senast den 31. augusti 2022. Läs mer här.


Skrevs 2022-08-03 kl 16:06 av Pirjo Suur-Askola.