Google översättning:

Nu har äntligen installationen av lekplatsen kommit igång, så vi har väntat. Tills denna är helt klar, ber vi er och era barn undvika området så inga olyckor sker.


Skrevs 2017-09-27 kl 16:29 av Jyrki Sahamies.