Google översättning:

Arbetet med förberedelser för att kunna byta ut alla tappvattenrör (varm- och kallvattnet) i våra två hus fortskrider för fullt. Det är ju angeläget att arbetet med nya tappvattenledningar kommer igång som planerat för att inte dra ut på själva arbetsprocessen och förlänga de problem med kostsamma läckage och annat som förekommer (t.ex. relining som släpper i vissa rör).
Samtyckesformulär har den 29 november tillställts de medlemmar som inte kunde närvara vid extra-stämman i september 2021. Styrelsen vill nu uppmana dem som ännu inte har fyllt i och besvarat samtyckesformuläret att snarast göra det! En påminnelse till dem som ännu inte har svarat, har sänts ut den 16 december. Det går bra att lämna ditt undertecknade svarsformulär i föreningens brevlåda vid sidan av dörren till föreningskontoret (Hagalundsgatan 30, ÖK-planet). Tack till de medlemmar som redan har lämnat sina svar!


Skrevs 2021-12-19 kl 17:34 av Pirjo Suur-Askola.