Google översättning:

Angående utbytet av tappvattenledningarna behöver föreningen få in alla ifyllda formulär för att undvika onödiga förseningar i projektet. Ett mindre antal medlemmar har ännu inte lämnat in sina svar. Det kan innebära ökade kostnader för hela föreningen och därmed också för alla medlemmar/boende. Vi vill så fort som möjligt komma till rätta med de problem som de nuvarande vattenledningarna uppvisar.

Lämna gärna in formuläret i föreningens brevlåda vid kontoret på Hagalundsgatan 30 ÖK, tack!
Mer information om tappvattenprojektet hittar man på hemsidan under fliken Projekt.


Skrevs 2022-01-26 kl 02:18 av Pirjo Suur-Askola.