Google översättning:

Av förekommen anledning måste tyvärr styrelsen igen påminna alla boende att det INTE är tillåtet att slänga skräp eller fimpar ut från balkongen. Detta medför osämja mellan grannar och stor brandrisk. I port 34 har det varit nära en brand, då en granne slängt ut en fimp som bränt sönder mattan och möbeln den landade på. Som tur väl startade ingen brand, som i värsta fall kunde ha gjort en hel del av grannarna bostadslösa.  


Skrevs 2021-11-05 kl 12:33 av Jyrki Sahamies.