Google översättning:

Nu är det äntligen dags att inviga vår nya sopstation och göra oss av med containrarna som har använts som en tillfällig lösning för sophanteringen.

Måndagen den 14 december kl 18:00 kommer vi att hålla ett informationsmöte angående den nya sopstationen. Detta möte kommer att äga rum i föreningslokalen och det bjuds på kaffe. Styrelsen kommer att närvara med representanter från kommunen. Föreningen kommer även att erbjuda medlemmarna avfallspåsar för matavfall. Självklart är påsarna kostnadsfria!

Tisdagen den 15 december öppnas sopstationen! Till början är det endast matavfall, blandsopor (hushållssopor) och glas som ni kan slänga i den nya stationen. Övriga grovsopor så som papper och kartong ska ni slänga bland grovsoporna i nedre källarplanet (som vanligt).

Onsdagen den 16 december forslas sopcontainrarna bort.

Under januari månad kommer vi att öppna övriga delar av stationen så att ni kan börja slänga övriga sopor, t.ex. papper och kartong. Ni får mer information om detta i januari.

Nya sopstationen


Skrevs 2022-11-17 kl 04:20 av Jyrki Sahamies.