Google översättning:

Valberedningen är en förtroendevald arbetsgrupp inom föreningen. Den har som uppgift att förbereda val av styrelseledamöter, revisor, styrelsens storlek och arvoden. Föreningsstämman beslutar sedan vilka som ska väljas.

Som medlem i föreningen är du alltid välkommen att kontakta valberedningen om du är intresserad av styrelseuppdrag eller vill ställa frågor om vad det innebär att sitta i vår styrelse, ingå i valberedningen eller ha ett revisorsuppdrag.

På HSBs hemsida finns tre korta men informativa webb-kurser om styrelsearbete, fastighetsägaransvar och ekonomi. De är gratis och öppen för alla att titta på. Det är en bra start att titta igenom grundkursen innan man går in i ett styrelseuppdrag. Det finns även ett stort utbud av traditionella kurser där man lär tillsammans.

För mer information och digitala kurser klicka HÄR

Medlemmar 2019-2020

Ewa Jenninger – sammankallande, ewa@studieforbuden.se
Irini Kontorinis
Staffan Meijer

Tveka inte att kontakta oss vid frågor!

Vänliga hälsningar
Valberedningen


Skrevs 2022-11-17 kl 04:04 av Jyrki Sahamies.