Google översättning:

Efter den sista tidens oroligheter i Hagalund har olika åtgärder genomförts i området. Polisen har hög närvaro och har satt upp fler kameror för att skapa mer trygghet för de boende. Solna stad kommer att stärka sin närvaro samt samtliga fastighetsägare genomför bl.a patrullering och rondering i hela Hagalund. Här kan du läsa mer om olika insatser och kontakta Platssamverkan Hagalund om du vill hjälpa till att skapa närvaro och trygghet i Hagalund.


Skrevs 2023-01-26 kl 00:49 av Pirjo Suur-Askola.