Google översättning:

Nu har nära nog alla bostadsrättsinnehavare (av över 400 lägenheter) sagt Ja till utbytet av tappvattenledningarna! De få fall som svarat Nej, kommer att bli ärenden i Hyresnämnden.

Upphandlingsprocessen pågår och inom en snar framtid kan styrelsen meddela vilken entreprenör får uppdraget.

Planering av byggfasen påbörjas under våren och själva byggstarten senast i augusti månad.

Mer information kommer att ges så fort upphandlingen är klar.


Skrevs 2022-03-01 kl 20:39 av Pirjo Suur-Askola.