Google översättning:

De flesta blir lindrigt sjuka

De allra flesta blir lindrigt sjuka med hosta och feber som går över av sig självt, men en del blir allvarligt sjuka med andningssvårigheter och lunginflammation. Viruset överförs genom nära kontakt med en sjuk person eller när denna hostar eller nyser, så kallad droppsmitta. Symtomen är ofta lindriga och kommer vanligtvis cirka 5 dagar efter att man blivit smittad, men det kan vara längre eller kortare.

Covid-19 ger en allmän sjukdomskänsla med ett eller flera av följande symtom:

• Hosta • Feber • Andningsbesvär • Snuva • Halsont • Huvudvärk • Muskel- och ledvärk • Illamående.

Äldre kan få en svårare sjukdom

En del människor får svårare besvär, som andningssvårigheter och lunginflammation. De flesta av dem som får en allvarligare sjukdom är äldre personer över 80 år. Även personer med kroniska hjärt- och lungsjukdomar eller personer som har cancer kan få en allvarligare sjukdom.

Sju enkla råd för att skydda dig och andra:

1. Stanna hemma om du är sjuk eller känner lindriga symtom som halsont, hosta eller snuva. Stanna hemma minst 48 timmar efter att du blivit frisk.

2. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder.

3. Använd handsprit när möjlighet till handtvätt inte finns.

4. Undvik nära kontakt med sjuka människor.

5. Undvik att röra vid ögon, näsa eller mun.

6. Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.

7. Tänk på att inte besöka äldre om du är sjuk eller har sjukdomssymtom

Viktiga telefonnummer

• Ring 113 13 för allmänna frågor om covid-19.

• Om man inte klarar sig med egenvård i hemmet ska man ringa telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning.

• Vid livshotande tillstånd ring 112.

FÖR MERA INFORMATION BESÖK https://www.folkhalsomyndigheten.se/


Skrevs 2020-03-16 kl 10:44 av Jyrki Sahamies.