Google översättning:

Föreningens avtal med fast elpris upphörde den 1 april 2022. För att täcka de faktiska kostnaderna med stigande elpriser, har styrelsen beslutat att höja debiteringen av elen till 2,50 kr per kWh.


Skrevs 2022-07-13 kl 16:10 av Pirjo Suur-Askola.