Google översättning:

Cykelrensning på gården

Sätt upp en lapp med ert lägenhetsnummer på er cykel för att den inte ska flyttas till förråd.

Förklaring
Gården har fyllts med cyklar som inte har använts på länge. För att göra gården mer tillgänglig och trivsam så kommer föreningen inom kort att börja rensa gården på cyklar som inte är placerade vid cykelställ samt cyklar som inte är markerad med lägenhetsnummer.

Markiser

Det ges av styrelsen inget bygglov för markiser på balkonger.

Förklaring
Efter samtal med både kommun och antikvariat har styrelsen fattat beslut att inte ge bygglov för markiser på balkong. Detta för att borrning inte är tillåten på balkongen samt för att bibehålla ett enhetligt utseende på fasaden. Att markiser av olika färger, storlekar och mönster dyker upp på balkonger är inte önskvärt.

Källargångar

Källargångarna kommer att tömmas på vad anses vara grovavfall.

Mobila återvinningsstationen

Den 11 juli 16:30-19:30 på Hagalundsgatan 38.


Skrevs 2022-11-17 kl 03:57 av Jyrki Sahamies.