Google översättning:

En fördjupad service av hissarna är beställd och kommer att utföras av St Eriks hiss AB


Skrevs 2020-12-17 kl 19:20 av Jyrki Sahamies.