Google översättning:

Har du fått brev av vår tekniska förvaltare om att du måste renovera ditt badrum senast i september? Styrelsen har inte satt en sådan tidsfrist!

Den anmodan som skickats av styrelsen var att medlemmar vars badrum har grova brister (i skala 3 till 4) måste åtgärda dessa snarast möjligt.

2:a = Ingen akut brist men bör åtgärdas
3:a = Stor risk för vattenskada och skall åtgärdas snarast möjligt/omgående
4:a = Misstänkt vattenskada och skall åtgärdas omgående

De som har en misstänkt vattenskada (en 4:a) måste åtgärda omedelbart. Här kan man inte vänta!

De som ligger i riskzon för vattenskada (en 3:a) måste åtgärda snarast möjligt eller i vissa fall omedelbart.

Om Ni har ett felfritt men gammalt badrum med röd matta så är det bra om Ni överväger en ny standard på badrummet, men det är absolut inget krav att Ni måste renovera badrummet och speciellt inte till september månad. Ni som har felfria badrum och fått en sådan anmodan kan förbise kravet.

Vi förstår att man inte kan hitta en entreprenör på timmen, men det är medlemmens skyldighet att ta hand om sitt badrum och vid sådana problem måste det göras skyndsamt och vissa fall omedelbart utan dröjsmål.

Uteplatserna återställs

Uteplatserna på 30-huset kommer att återställas. Styrelsen har nu gjort beställning på arbetet och vi kommer att gå ut med mer detaljerad information så snart vi har en tidsplan och mer information att ge ut. Vi hoppas att kunna komma igång inom en månad, men vi återkommer med detaljer.

40-sidans uteplatser renoveras efter att balkongarbetet är klart.

Gården återställs

Vi kommer att börja återställa gården i flera etapper/steg.

Etapp 1 är redan beställd och innebär att grusrutorna (där det tidigare fanns block med vegetation) kommer att återställas. Vi har beställt gräs som ska täcka dessa ytor. Gräset kommer ha en upphöjd kant. På varje block kommer två stora blomlådor att placeras på vardera ände med jord och växter i. Det kommer alltså att vara möjligt att sitta på dessa ytor då upphöjningen är liten.

Vi kommer även att beställa ny sand till alla tre lekplatser så barnen kan leka.

Vi kommer i etapp 2 att arbeta vidare med lekplatserna och beställa ny lekutrustning. Det har även dykt upp förslag om ny grill och nya bänkar och platser att sitta på. Dessa förslag kommer att diskuteras. Vi kommer även att se över växtligheten och ta hand om gården så den blir ännu trevligare att vistas i.

Eventuella flera etapper får vi (eller nästa styrelse) återkomma till.

Det som är självklart är att gården ska återställas och åter igen bli fin. Vi ska återställa den så medlemmar av alla åldrar kan trivas i den.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen


Skrevs 2022-11-17 kl 03:57 av Jyrki Sahamies.