Google översättning:

En påminnelse till alla boende att soporna slängs i rätta fack vid sopstationen. Vid port 42 på våning UK finns det ett rum med kärl för elektronikskrot, lampor och batterier. Övriga sopor (grovsopor) skall de boende själv ta hand om på rätt sätt. Detta kan göras på två olika vis:

1. genom att lämna dem till kommunens insamlingsstationer, närmaste ligger i Bromma, för mera info besök: http://www.stockholmvattenochavfall.se/avc#!/bromma-atervinningscentral

2. lämna in dessa då den mobila återvinningsstationen besöker Hagalundsgatan, mera info om tiderna finns på förstasidan på hemsida

Om förening tvingas forsla bort föremål som lämnats av de boende, kan debitering för detta ske!


Skrevs 2018-07-03 kl 08:51 av Jyrki Sahamies.