Google översättning:

Bl.a. ordnar Föreningen Ett Levande Hagalund julgransplundring söndagen den 14 januari för barn
kl. 14:00 – 16:00 i Hagaskolan (f d Sunnanskolan). Dans runt granen; kaffe, saft, bulle; och tomten kommer… Läs mer här!

Ankaret öppet: Café varje vardag 10:00 – 14:00. Delta gärna på kvällsvandringar i Hagalund!

Mer info finns här men också på www.levandehagalund.nu.


Skrevs 2024-01-09 kl 03:47 av Pirjo Suur-Askola.