Google översättning:

Med projektet Hagalundslyftet vill Solna stad tillsammans med dem som bor här utveckla Hagalund så att Hagalunds centrum ska bli mer levande, tryggt och jämlikt. Den kommunala servicen ska byggas ut och öka tryggheten i hela området. Projektet innebär även ett aktivt kulturliv som tillsammans med det starka föreningslivet i Hagalund ska skapa rum för människor att mötas.
Som första steg är så kallade medborgardialoger där alla är välkomna att delta i och dela sina synpunkter om Hagalund och dess framtid. Dialogerna fortgår till midsommar och kommer att ske dels på plats i Hagalund och digitalt på solna.se/hagalund.

Läs mer här om Hagalundslyftet och tidsplan för medborgardialoger!


Skrevs 2023-05-04 kl 15:42 av Pirjo Suur-Askola.