Google översättning:

Gästlägenheten är en värdefull tillgång för föreningen och alla boende. Det är angeläget att den som bokar lägenheten ser till att de regler som gäller för förhyrningen noga följs, inte minst vad gäller att städa ordentligt efter sig och inte lämna kvar saker eller skräp. Normalt sett har detta fungerat bra. Men på förekommen anledning nyligen, vill styrelsen betona att det är den boende som bokat som är ansvarig och måste se till att gästlägenheten lämnas i städat och gott skick. 


Skrevs 2021-08-26 kl 09:18 av Jyrki Sahamies.