Google översättning:

Hej grannar,

De slitna garageuppfarterna har nu blivit asfalterade för en bättre miljö och för att skydda de ledningar som låg synliga.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen


Skrevs 2015-11-01 kl 15:15 av Pirjo Suur-Askola.