Google översättning:

Hej,

Vi har fått meddelande från föreningskontoret och HWQ om att vissa inte släpper in HWQ i lägenheten för att kunna utföra arbetet med reliningen. Detta har medfört enligt information en försening på hitintills tre dagar.

Vi ber om ert samarbete i detta projekt. För att allt ska gå enligt plan och för att projektet inte ska dra ut på tiden, så behöver HWQ få tillgång till lägenheterna.

Vänligen se över den tidigare publicerade tidsplanen för reliningen i port 34.

Vänliga hälsningar,
Shadi på uppdrag av styrelsen


Skrevs 2022-11-17 kl 04:14 av Jyrki Sahamies.