Google översättning:

DET HAR SKETT FALL AV MISSKÖTSEL AV FÖRENINGSLOKALEN. OM LOKALEN OBEHÖRIGT HYRS UT ELLER MISSKÖTS KOMMER RÄTTEN FÖR ATT HYRA LOKALEN  FÖR DEN SOM HYRT LOKALEN TAS BORT! 


Skrevs 2019-05-26 kl 11:27 av Jyrki Sahamies.